W lipcu 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w OZORKOWIE przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Budzik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem projektu było podniesienie, wzmocnienie społecznej i zawodowej aktywności wybranej grupy 30 osób długotrwale bezrobotnych – podopiecznych MOPS.
W ramach projektu „BUDZIK” POKL zrealizowaliśmy następujące szkolenia i kursy zawodowe:

- 16-19.09 i 01-02.10.2008r. – „Trening oraz warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych”

- 19.09. – 17.10.2008r. – kurs zawodowy – Wózki jezdne napędzane
.- 22.09. – 26.09.2008r. – kurs zawodowy – Obsługa kasy fiskalnej
- 27.10 – 07.11.2008r. – kurs zawodowy – Obsługa komputera
.- 17 – 20.11 oraz 24-25.11.2008r. – „Szkolenie motywacyjne i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”
- 19-21.11.2008r. – Szkolenie wyjazdowe do Nieborowa – „Wsparcie psychologiczne i motywacja”
- 10-11.12.2008r. – „Warsztaty aktywności zawodowej i zmiany mentalnej z elementami wizażu”
- 12.12.2008r. – Szkolenie okresowe BHP na stanowiskach robotniczych