Przedmiotem zam├│wienia s─ů us┼éugi polegaj─ůce zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkole┼ä dla 51 beneficjent├│w ostatecznych projektu systemowego PO KL 7.1.1 ÔÇŁBUDZIKÔÇŁ, wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego..

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia (SIWZ)

Zmiana tre┼Ťci SIWZ

Wyja┼Ťnienia tre┼Ťci SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie informuje, ┼╝e w 2010 roku kontynuuje realizacj─Ö projektu pt. ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ realizowanego w ramach Poddzia┼éania 7.1.1 Rozw├│j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej Dzia┼éania 7.1 Rozw├│j i upowszechnienie aktywnej integracji Priorytetu VII Promocja integracji spo┼éecznej Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.

W grudniu MOPS złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na rok 2010 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

W m-cu styczniu zosta┼éy r├│wnie┼╝ z┼éo┼╝one wnioski o p┼éatno┼Ť─ç do WUP w ┼üodzi rozliczaj─ůce projekt za 2009 rok.


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie otrzyma┼é w m-cu lutym 2010 informacje z Wojew├│dzkiego Urz─Ödu Pracy w ┼üodzi, ┼╝e wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ, kt├│ry wp┼éyn─ů┼é do WUP spe┼éni┼é wymagane kryteria formalne i zosta┼é zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym.

Wniosek także został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez

Komisj─Ö Oceny Projekt├│w Systemowych.

Wojew├│dzki Urz─ůd Pracy w ┼üodzi przes┼éa┼é pismo dotycz─ůce wniosku o dofinansowanie projektu ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ w sprawie przeprowadzenia w formie pisemnej negocjacji:

ÔÇŁWniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki ÔÇô BUDZIK na 2010 rokÔÇŁ.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie informuje, ┼╝e otrzyma┼é pismo z dn. 20 kwietnia 2010 roku z Wojew├│dzkiego Urz─Ödu Pracy w ┼üodzi, i┼╝ wniosek o dofinansowanie projektu BUDZIK zosta┼é poddany ponownej ocenie merytorycznej.
W wyniku tej oceny projekt zosta┼é zatwierdzony do realizacji z kwot─ů dofinansowania na poziomie 321 219,98 z┼é, co stanowi 89,5% ca┼ékowitych wydatk├│w projektu, i wk┼éadem w┼éasnym w wysoko┼Ťci 37 685,02 z┼é, stanowi─ůcym 10,5% ca┼ékowitej warto┼Ťci projektu.

Informacje o zatwierdzonym wniosku w ramach Poddziałania 7.1.1. została umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: http://pokl.wup.lodz.pl w dniu 20 kwietnia 2010 roku ( w zakładce projekty systemowe OPS).

OPIS PROJEKTU ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ W 2010 ROKU

Za┼éo┼╝eniem projektu systemowego ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego przez Uni─Ö Europejsk─ů w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego ÔÇô Program Operacyjny Kapita┼é Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej Dzia┼éania 7.1 Rozw├│j i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzia┼éania 7.1.1 Rozw├│j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.

Celem projektu jest zwi─Ökszenie aktywno┼Ťci spo┼éecznej i zawodowej klient├│w Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej oraz ich najbli┼╝szego otoczenia b─Öd─ůcych w wieku aktywno┼Ťci zawodowej zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym.

Cele szczegółowe:

 1. Podniesienie kompetencji edukacyjnych, zawodowych i społecznych.
 2. Podniesienie umiej─Ötno┼Ťci w poruszaniu si─Ö na rynku pracy.
 3. Podniesienie kompetencji ┼╝yciowych podopiecznych MOPS w zakresie zdolno┼Ťci komunikacyjnych oraz integracji spo┼éecznej.

Cele te nie by┼éyby mo┼╝liwe do osi─ůgni─Öcia bez znacz─ůcego wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Grup─Ö docelow─ů w projekcie stanowi─ç b─Ödzie 35 os├│b bezrobotnych, korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej, a w szczeg├│lno┼Ťci dzia┼éaniami obj─Öte zostan─ů kobiety.

Projekt jest kierowany do os├│b zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym, kt├│re s─ů jednocze┼Ťnie osobami w wieku aktywno┼Ťci zawodowej.

Naszym za┼éo┼╝eniem jest udzia┼é nowych os├│b w projekcie, nie bior─ůcych udzia┼éu wlatach 2008-2009.

Rekrutacja uczestnik├│w projektu rozpocznie si─Ö od m-ca kwietnia 2010, przeprowadzona przez pracownik├│w socjalnych zatrudnionych w MOPS Ozork├│w.

W ramach projektu dla ka┼╝dego z 35 BO projektu za┼éo┼╝yli┼Ťmy:

  • - skierowanie i sfinansowanie zaj─Ö─ç w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym: kursy zawodowe ( w├│zki jezdne nap─Ödzane, kasy fiskalne,gastronomiczny, kosmetyczny, komputerowy oraz inne w zale┼╝no┼Ťci od preferencjina podstawie ankiety rekrutacyjnej i wywiad├│w pracownik├│w socjalnych ),
  • - organizowanie i finansowanie trening├│w kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych,
  • - zorganizowanie warsztat├│w terenowych na terenie wojew├│dztwa ┼é├│dzkiego

( 2-3 dniowy wyjazd maj─ůcy na celu integracj─Ö spo┼éeczn─ů uczestnik├│w projektu,podniesienie poczucia w┼éasnej warto┼Ťci, popraw─Ö samopoczucia oraz naukawsp├│┼épracy i kultury osobistej w grupie),

  • - indywidualne konsultacje z doradc─ů zawodowym ( 2 godziny),
  • - badania profilaktyczne i specjalistyczne w zwi─ůzku z umo┼╝liwieniem podj─Öcia zatrudnienia

Praca socjalna w projekcie realizowana b─Ödzie przez pracownik├│w socjalnych, kt├│rzy b─Öd─ů pracowa─ç z klientem poprzez kontrakty socjalne.

Beneficjent projektu BUDZIK otrzyma w ramach wk┼éadu w┼éasnego MOPS zasi┼éek celowy stanowi─ůcy pomoc finansow─ů na podstawie kontraktu socjalnego i udzia┼éu w szkoleniach.

W przypadku rezygnacji udziału beneficjenta w projekcie pomoc dla tej osoby zostanie wstrzymana.

W ramach dzia┼éania o charakterze ┼Ťrodowiskowym odb─Ödzie si─Ö spotkanie wigilijne wraz z cateringiem ( zakupione zostan─ů paczki ┼Ťwi─ůteczne – spo┼╝ywcze dla uczestnik├│w projektu).

W m-cu kwietniu pracownicy socjalni rozpocz─Öli rekrutacj─Ö uczestnik├│w projektu, poprzez rozeznanie w swoich rejonach ┼Ťrodowiskowych os├│b, kt├│re wyra┼╝aj─ů ch─Ö─ç udzia┼éu w projekcie oraz spe┼éniaj─ů kryteria uczestnictwa.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie w m-cu maju kontynuowa┼é rekrutacje w┼Ťr├│d podopiecznych z kt├│rych pracownicy socjalni wybrali uczestnik├│w projektu.

W projekcie rozpocznie udzia┼é 25 kobiet i 10 m─Ö┼╝czyzn, podopiecznych tut. O┼Ťrodka.

W┼Ťr├│d uczestnik├│w projektu znajduje si─Ö 14 d┼éugotrwale bezrobotnych kobiet i 9 d┼éugotrwale bezrobotnych m─Ö┼╝czyzn. Wskazane przez pracownik├│w osoby znajduj─ů si─Ö w wieku

od 19 do 55 lat pozostaj─ůce poza rynkiem pracy w szczeg├│lno┼Ťci z uwagi na niski poziom wykszta┼écenia, niewystarczaj─ůce kwalifikacje zawodowe b─ůd┼║ pozbawione uprawnie┼ä do wykonywania zawodu, bez sta┼╝u pracy w wyuczonym, cz─Östo nieatrakcyjnym zawodzie.

Od m-ca czerwca 2010 uczestnik─ů projektu BUDZIK, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej przyzna┼é zasi┼éki celowe do grudnia 2010, kt├│re stanowi─ů pomoc finansow─ů, traktowan─ů jako wk┼éad w┼éasny projektu.

W dniu 29 czerwca 2010 wp┼éyn─Ö┼éa dotacja rozwojowa na konto MOPS w kwocie 321 219,98 z┼é na realizacj─Ö projektu ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ nr: POKL.07.01.01-10-094/08-03 w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.

W zwi─ůzku z ustaw─ů z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niekt├│rych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2009 r. Nr 6, poz. 33) MOPS w ramach projektu systemowego op┼éaca od m-ca czerwca sk┼éadki na ubezpieczenie zdrowotne od uczestnik├│w projektu. Dotyczy to os├│b, kt├│re utraci┼éy status osoby bezrobotnej w wyniku skierowania przez powiatowy urz─ůd pracy na wniosek o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym.

W ramach projektu Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej zobowi─ůzany jest do sporz─ůdzania sprawozdania ÔÇô rozliczenia wydatk├│w w ÔÇ×Wniosku o p┼éatno┼Ť─çÔÇŁ w 3 okresach rozliczeniowych. W m-cu lipcu dokonali┼Ťmy pierwszego rozliczenia za okres od 01 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 do Wojew├│dzkiego Urz─Ödu Pracy w ┼üodzi.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie og┼éosi┼é przetarg nieograniczony na przeprowadzenie us┼éugi szkoleniowej dla uczestnik├│w projektu ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ wsp├│┼éfinansowanego ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w Biuletynie Zam├│wie┼ä Publicznych ( w dniu 22 lipca 2010r. pod numerem 220170-2010), na tablicy og┼éosze┼ä w MOPS oraz na stronie internetowej projektu.

Przedmiotem zam├│wienia jest przeprowadzenie treningu umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych, warsztat├│w terenowych kompetencji spo┼éecznych i doradztwa zawodowego.

Na m-c sierpie┼ä i wrzesie┼ä Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie zaplanowa┼é dla beneficjent├│w projektu BUDZIK:

 1. Trening Umiej─Ötno┼Ťci Spo┼éecznych ÔÇô 30 godzin dla 35 uczestnik├│w, realizowane w 2 grupach12 osobowych oraz 1 grupie 11-osobowej na terenie miasta Ozorkowa ( wraz z obiadem II ÔÇô daniowym, serwisem kawowym, napojami ch┼éodz─ůcymi)
 2. Warsztaty kompetencji spo┼éecznych ÔÇô warsztaty terenowe ÔÇô 3 dni zaj─Ö─ç warsztatowych ( 18 ÔÇô godzin) realizowane w 2 grupach; warsztaty wyjazdowe na terenie wojew├│dztwa ┼é├│dzkiego.
 3. Indywidualne Doradztwo Zawodowe ÔÇô 2 godziny na 1 osob─Ö ( wraz z serwisem kawowym i napojami ch┼éodz─ůcymi).

W m-cu sierpniu rozpocz─ů┼é si─Ö ÔÇ× Trening Umiej─Ötno┼Ťci Spo┼éecznychÔÇŁ dla 35 os├│b
podopiecznych Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej. Szkolenia odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů w 3 grupach:

I grupa w terminie od 23.08.2010 do 27.08.2010 ÔÇô 12 os├│b

II grupa w terminie od 30.08.2010 do 03.09.2010 ÔÇô 12 os├│b

III grupa w terminie od 06.09.2010 do 10.09.2010 ÔÇô 11 os├│b

Zaj─Öcia odbywa─ç si─Ö b─Öd─ů w Bibliotece Miejskiej w Ozorkowie w godzinachod 9:00 do 15:00.

ZAKRES PROGRAMOWY
ÔÇ×Treningu Umiej─Ötno┼Ťci Spo┼éecznychÔÇŁ:

1. AUTOMOTYWACJA
- podniesienie motywacji do działania i wiary w powodzenie

2. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
- procesy komunikowania si─Ö, bariery i metody ich przezwyci─Ö┼╝ania

3. KOMUNIKACJA ASERTYWNA
- trening zmiany przekona┼ä w kontek┼Ťcie postawy ┼╝yciowej z poznaniem technik asertywnych

4. UMIEJ─śTNE WYRA┼╗ANIE EMOCJI
- nazwanie emocji i r├│┼╝norodnych uczu─ç ÔÇô co warto wiedzie─ç o emocjach

5. INTEGRACJA I BUDOWANIE ZESPOŁU
- co nas ┼é─ůczy a co dzieli ÔÇô wypracowanie zasad pracy w grupie

Ka┼╝dy uczestnik ÔÇ× Treningu Umiej─Ötno┼Ťci Spo┼éecznychÔÇŁ po zako┼äczeniu udzia┼éu w szkoleniu zosta┼é um├│wiony z psychologiem na ÔÇ× Indywidualne Doradztwo ZawodoweÔÇŁw wymiarze 2 godzin w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie.

ZAKRES PROGRAMOWY
ÔÇ× INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGOÔÇŁ
1. Badanie oczekiwa┼ä oraz potrzeb szkoleniowych pod k─ůtem zdobywania umiej─Ötno┼Ťci
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
2. Analiza predyspozycji, umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji zawodowych Beneficjent├│w,
3. Analiza dotychczasowej edukacji oraz do┼Ťwiadczenia zawodowego,
4. Ustalenie preferencji dot. rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy,
5. Ustalenie luk kompetencyjnych, utrudniaj─ůcych podj─Öcie pracy na preferowanych stanowiskach,
6. Wskazanie kurs├│w i szkole┼ä uzupe┼éniaj─ůcych kompetencje zawodowe i osobiste,
7. Wskazanie mo┼╝liwych kierunk├│w rozwoju kariery zawodowej,
8. Informacja na temat regionalnego rynku pracy,
9. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

IV.
W m-cu wrze┼Ťniu Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej zleci┼é zrealizowanie ÔÇ×Warsztat├│w Kompetencji Spo┼éecznych ÔÇô warsztaty terenoweÔÇŁ na terenie wojew├│dztwa ┼é├│dzkiego, w hotelu ÔÇ×WodnikÔÇŁ*** w S┼éoku k/Be┼échatowa.
Warsztaty realizowane b─Öd─ů przez 3 dni, w wymiarze 6 godzin dziennie dla 34 os├│b w dw├│ch grupach:

I termin od 14.09.2010 do 16.09.2010 ÔÇô 17 os├│b

II termin od 28.09.2010 do 30.09.2010 ÔÇô 17 os├│b

Beneficjenci zapewnione b─Öd─ů mieli zakwaterowanie z ca┼éodziennym wy┼╝ywieniem oraz transportem na trasie Ozork├│w ÔÇô S┼éok ÔÇô Ozork├│w.

ZAKRES PROGRAMOWY
ÔÇ× WARSZTAT├ôW KOMPETENCJI SPO┼üECZNYCH
- WARSZTAT├ôW TERENOWYCHÔÇŁ

1. EFEKTYWNE ZARZ─äDZANIE CZASEM
- zasady planowania czasu ÔÇô od planowania do dzia┼éania

2. JAK ZBUDOWA─ć EFEKTYWNY ZESP├ô┼ü?
- kiedy grupa staje si─Ö zespo┼éem ÔÇô sukces w zespole

3. FUNKCJONOWANIE GRUPY
- zasady efektywnego funkcjonowania grupy ÔÇô dzia┼éania, kt├│re podnosz─ů skuteczno┼Ť─ç grupy

4. KONFLIKT ÔÇô SZANSA CZY ZAGRO┼╗ENIE DLA ZESPO┼üU?
- podej┼Ťcie do konfliktu ÔÇô od perswazji do manipulacji

Wykonawc─ů szkole┼ä jest firma wy┼éoniona w ramach przetargu Biuro Obs┼éugi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. z ┼üodzi, ul. Piotrkowska 99 ( http://boie.pl), kt├│re jest instytucj─ů specjalizuj─ůc─ů si─Ö w zarz─ůdzaniu projektami spo┼éecznymi oraz rozwoju regionalnego, kt├│re s─ů wsp├│┼éfinansowane za ┼Ťrodk├│w Unii Europejskiego, posiadaj─ůca
do┼Ťwiadczenie i praktyk─Ö zawodow─ů w ramach projekt├│w mi─Ödzynarodowych i krajowych.

W m-cu wrze┼Ťniu Miejski O┼Ťrodek Spo┼éecznej w Ozorkowie rozes┼éa┼é zapytania ofertowe do firm zajmuj─ůcych si─Ö realizacj─ů szkole┼ä zawodowych z zakresu:
- ÔÇ×Kurs bukieciarstwaÔÇŁ
- ÔÇ×Kurs gastronomiczny ÔÇô kucharzÔÇŁ
- ÔÇ×Obs┼éuga kas fiskalnych z minimum sanitarnymÔÇŁ
- ÔÇ×Kurs komputerowyÔÇŁ
- ÔÇ×Kurs kosmetycznyÔÇŁ
- ÔÇ×Kierowca w├│zk├│w jezdniowychÔÇŁ

W ramach realizacji projektu MOPS pokry┼é koszt bada┼ä lekarskich dla beneficjent├│w oraz ksi─ů┼╝eczki zdrowia dla cel├│w sanitarno- epidemiologicznych dla 11 os├│b bior─ůcych udzia┼é w
ÔÇ× Kursie gastronomicznym ÔÇô kucharzÔÇŁ.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie po zako┼äczeniu treningu kompetencji i umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych rozpocz─ů┼é zaj─Öcia o charakterze zawodowym dla beneficjent├│w projektu ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ.
Od m-ca pa┼║dziernika do grudnia realizowane b─Öd─ů szkolenia w zakresie:
1. ÔÇ× Obs┼éuga kas fiskalnych z minimum sanitarnym ÔÇŁ
2. ÔÇ× Kierowca w├│zk├│w jezdniowych z uprawnieniami UDT ÔÇŁ
3. ÔÇ× Kucharz ÔÇ×
4. ÔÇ× Bukieciarstwo z elementami florystyki ÔÇŁ.

Szkolenia realizowane b─Öd─ů przez Zak┼éad Doskonalenia Zawodowego w ┼üodzi, ul. ┼ü─ůkowa 4 (www.zdz.lodz.pl).

Szkolenie w zakresie:
ÔÇ×Obs┼éuga kas fiskalnych z minimum sanitarnym ÔÇŁ

Liczba uczestnik├│w: 9 os├│b ( kobiet )
Termin realizacji kursu: od 18 pa┼║dziernika do 29 pa┼║dziernika 2010 r.
Miejsce zaj─Ö─ç: Zak┼éad Doskonalenia Zawodowego w ┼üodzi, ul. ┼ü─ůkowa 4
Dojazd: MOPS zapewnia BUS ( kt├│ry dowozi na miejsce szkolenia)
Wy┼╝ywienie: 2 danie obiadowe, serwis kawowy, napoje ch┼éodz─ůce
Zakres nauczania:
- Minimum sanitarne ( 10 godz.)
- Aktualne przepisy reguluj─ůce zasady zastosowania urz─ůdze┼ä fiskalnych ( 1 godz.)
- Organizacja gospodarki kasowej ( 4 godz.)
- Rejestruj─ůce urz─ůdzenia sklepowe ( 5 godz.)
- Obsługa kas fiskalnych ( 20 godz.)
- Zasady zabezpieczania i przeprowadzania inwentaryzacji kas ( 5 godz.)

Kurs w zakresie:
ÔÇ× Kierowca w├│zk├│w jezdniowych z uprawnieniami UDT ÔÇŁ

Liczba uczestnik├│w: 10 os├│b ( 9 m─Ö┼╝czyzn i 1 kobieta )
Termin realizacji kursu: od 25 pa┼║dziernika do 19 listopada 2010 r.
Miejsce zaj─Ö─ç: Zak┼éad Doskonalenia Zawodowego w ┼üodzi, ul. ┼ü─ůkowa 4
Dojazd: MOPS zapewnia BUS ( kt├│ry dowozi na miejsce szkolenia)
Wy┼╝ywienie: 2 danie obiadowe, serwis kawowy, napoje ch┼éodz─ůce

Zakres nauczania:
- Typy stosowanych w├│zk├│w ( 4 godz.)
- Budowa w├│zk├│w ( 8 godz.)
- Czynno┼Ťci operatora przy obs┼éudze w├│zk├│w przed podj─Öciem pracy i po pracy z w├│zkami ( 8 godz.)
- Czynno┼Ťci operatora w czasie pracy z w├│zkami w tym bezpieczna wymiana butli gazowych na w├│zku ( 8 godz.)
- Wiadomo┼Ťci z zakresu ┼éadunkoznawstwa ( 4 godz.)
- Wiadomo┼Ťci z zakresu BHP ( 8 godz.)
- Wiadomo┼Ťci o Dozorze Technicznym ( 4 godz.)
- Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprz─Ötem w├│zk├│w ( 15 godz.)

Ostatniego dnia kursu tj. 19 listopada 2010 odb─Ödzie si─Ö egzamin teoretyczny i praktyczny.

Kurs w zakresie:
ÔÇ× Kucharz ÔÇŁ

Liczba uczestnik├│w: 11 os├│b ( 11 kobiet )
Termin realizacji kursu: od 26 pa┼║dziernika do 3 grudnia 2010 r.
Miejsce zaj─Ö─ç: Zak┼éad Doskonalenia Zawodowego w ┼üodzi, ul. ┼ü─ůkowa 4
Dojazd: MOPS zapewnia BUS ( kt├│ry dowozi na miejsce szkolenia)
Wy┼╝ywienie: 2 danie obiadowe, serwis kawowy, napoje ch┼éodz─ůce

Zakres nauczania:
- Zasady dobrej praktyki higienicznej GHP ( 10 godz.)
- Technologia ( 10 godz.)
- Zasady ┼╝ywienia ( 5 godz.)
- Towaroznawstwo ( 10 godz.)
- Zaj─Öcia praktyczne ÔÇô Techniki przyrz─ůdzania da┼ä podstawowych ( 60 godz.)
- Zaj─Öcia praktyczne – Techniki przyrz─ůdzania posi┼ék├│w kuchni mi─Ödzynarodowej ( 25 godz.)
- Zaj─Öcia praktyczne ÔÇô Techniki przyrz─ůdzania da┼ä wegetaria┼äskich ( 15 godz.)
- Zaj─Öcia praktyczne ÔÇô Potrawy specjalistyczne ÔÇô dietetyczne ( 10 godz.)

Szkolenie w zakresie:
ÔÇ× Bukieciarstwo z elementami florystyki ÔÇŁ

Liczba uczestnik├│w: 4 osoby ( kobiety )
Termin realizacji kursu: od 3 listopada do 6 grudnia 2010 r.
Miejsce zaj─Ö─ç: Zak┼éad Doskonalenia Zawodowego w ┼üodzi, ul. ┼ü─ůkowa 4
Dojazd: MOPS zapewnia BUS ( kt├│ry dowozi na miejsce szkolenia)
Wy┼╝ywienie: 2 danie obiadowe, serwis kawowy, napoje ch┼éodz─ůce
Zakres nauczania:
- Anatomia i fizjologia ro┼Ťlin ( 5 godz.)
- Asortyment ro┼Ťlin ozdobnych ( 5 godz.)
- Sposoby przechowywania, piel─Ögnacji kwiat├│w i ro┼Ťlin ( 10 godz.)
- Kwiaty i ro┼Ťliny suszone i sztuczne, zasady piel─Ögnacji ( 5 godz.)
- G┼é├│wne aspekty uprawy ro┼Ťlin ozdobnych ( 2 godz.)
- Narz─Ödzia i ┼Ťrodki techniczne ( 2 godz.)
- Artykuły dekoracyjne i pomocnicze ( 1 godz.)
- Podstawowe zasady wykonywania kompozycji ( 5 godz.)
- Style w kompozycjach ( 2 godz.)
- Ekonomika w handlu ( 3 godz.)
- Wi─ůzanki i bukiety okoliczno┼Ťciowe ( 25 godz.)
- Kompozycje w naczyniach ( 10 godz.)
- Florystyka ┼Ťlubna i komunijna ( 20 godz.)
- Florystyka żałobna ( 10 godz.)
- Dekoracje okoliczno┼Ťciowe ( 5 godz.)
- Dekoracje z ro┼Ťlin doniczkowych ( 5 godz.)
- Kompozycje z ro┼Ťlin suchych, sztucznych i preparowanych ( 20 godz.)
- Nowe style w bukieciarstwie i florystyce ( 15 godz.)

Od 9 do 10 grudnia 2010 Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ozorkowie zleci┼é sp├│┼éce Biuro Obs┼éugi Inicjatyw Europejskich zrealizowanie zam├│wienia dla 33 os├│b w zakresie aktywizacji zdrowotnej, w ramach realizacji projektu systemowego ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ.
Szkolenie : ÔÇ× Aktywizacja zdrowotna oraz psychospo┼éeczna
Beneficjent├│w Ostatecznych projektu systemowego ÔÇ×BUDZIKÔÇŁ, wsp├│┼éfinansowanego przez UE, POKL 7.1.1ÔÇŁ

Liczba uczestnik├│w: 33 osoby
Termin realizacji szkolenia: 09.12.2010 do 10.12.2010 r.
Miejsce zaj─Ö─ç: Ozork├│w, Restauracja ÔÇ×TRAMPÔÇŁ
Wy┼╝ywienie: catering – kawa, herbata, ciastka oraz 2 ÔÇô daniowy obiad

Zakres nauczania:
MODU┼ü I Prawid┼éowe od┼╝ywianie jako inwestycja w siebie i swoj─ů rodzin─Ö czyli korzy┼Ťci p┼éyn─ůce ze zdrowego stylu ┼╝ycia

1. Piramida ┼╝ywieniowa
2. Złe nawyki żywieniowe
3. Ilo┼Ť─ç posi┼ék├│w w ci─ůgu dnia ÔÇô ich znaczenie i sk┼éad
4. Bilansowanie posiłków
5. Wpływ składników pokarmowych na organizm człowieka
6. Prawidłowy sposób przygotowania posiłków
7. Sztuka wyboru w┼éa┼Ťciwych produkt├│w podczas zakup├│w
8. Wpływ prawidłowej, zdrowej diety na umysł i ciało

MODU┼ü II ─ćwiczenia profilaktyczne podnosz─ůce sprawno┼Ť─ç fizyczn─ů ÔÇô warsztaty

1. Zestaw ─çwicze┼ä relaksuj─ůcych i rozlu┼║niaj─ůcych
2. Zestaw ─çwicze┼ä wzmacniaj─ůcych
3. ─ćwiczenia poprawiaj─ůce obieg krwi
4. Wybrane ─çwiczenia metod─ů Pilates
5. Wybrane elementy Yogi

MODU┼ü III Profilaktyka radzenia sobie ze stresem ÔÇô warsztaty
1. Identyfikacja źródeł stresu
2. Techniki relaksuj─ůce
3. Praca z ciałem poprzez ćwiczenia fizyczne
4. Praca z wyobra┼║ni─ů jako technika rozlu┼║niaj─ůca
5. Praca z oddechem
6. Automasa┼╝


Wigilia 2011 dla


beneficjent├│w projektu „Budzik”