Na wykonanie us艂ug szkoleniowych w ramach projektu pn. BUDZIK
wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

Og艂oszenie

Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia (SIWZ)

Za艂膮czniki do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia

 


`Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Ozorkowie informuje, 偶e od 2008 roku jest realizatorem projektu 鈥楤UDZIK鈥 wsp贸艂finansowanego przez Unie Europejsk膮 w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Spo艂ecznej , Dzia艂anie 7.1.-Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia艂anie 7.1.1.-Rozw贸j i upowszechnienie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej.
Dnia 29.01.2013 r. Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej z艂o偶y艂 wniosek o dofinansowanie realizacji w/w Projektu na 2013 r. do siedziby Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy w 艁odzi.
Wniosek spe艂ni艂 wymagane kryteria formalne i zosta艂 zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod numerem: WND-POKL.07.01.01-10-094/13
W chwili obecnej wniosek zosta艂 przekazany do oceny merytorycznej.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO PRACOWNIK脫W SOCJALNYCH I BIURA PROJEKTU 鈥濨UDZIK鈥 MIESZCZ膭CEGO SI臉 W SIEDZIBIE MOPS PRZY UL. STYPU艁KOWSKEIGO 1 I POD NUMEREM TELEFONU 42 710 31 64

Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Ozorkowie informuje, 偶e Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pn. 鈥濨UDZIK鈥 na 2013 rok przeszed艂 pozytywnie ocen臋 formaln膮 i merytoryczn膮 i zosta艂 zatwierdzony przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w 艁odzi dnia 24 kwietnia 2013 roku.
Tegoroczny projekt skierowany jest do 63 os贸b bezrobotnych z terenu naszego miasta, b臋d膮cych w wieku aktywno艣ci zawodowej (15-64 lata).
W ramach projektu 鈥濨UDZIK鈥 w roku 2013 ka偶dy uczestnik projektu skorzysta z nast臋puj膮cych form wsparcia:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe 鈥 4 godziny dla ka偶dego;
2. Indywidualne poradnictwo prawne 鈥3 godziny dla ka偶dego;
3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne 鈥 4 godziny dla ka偶dego;
4. Trening autoprezentacji i poruszania si臋 po rynku pracy 鈥 zaj臋cia grupowe, 5 dni
5. Kursy zawodowe (dostosowane do potrzeb uczestnik贸w projektu 鈥 na podstawie przeprowadzonej przez pracownika socjalnego diagnozy i rynku pracy), czas trwania 鈥 w zale偶no艣ci od rodzaju kursu;
6. Sta偶 dla 1 uczestnika projektu;
8. Wycieczka 1-dniowa do P艂ocka;
9. Spotkanie Andrzejkowe+ paczki: art. spo偶ywcze i chemiczne;
10. Pomoc finansowa;
11. Koszty wy偶ywienia i dojazd贸w.
Aktualnie MOPS podpisa艂 aneks do umowy ramowej na realizacj臋 projektu 鈥濨UDZIK鈥 2013. Po zawarciu umowy otrzymane 艣rodki finansowe z Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy w 艁odzi przeznaczymy na realizacj臋 zada艅 zaplanowanych w projekcie.